Geir Helge Østerbø (på talarstolen) sitt forslag om å kartlegge behovet for konsesjonskraft i bedrifter i kommunen vart samrøystes vedteke mot administrasjonen sin anbefaling. (Foto: Skjermdump/ArtSys)

Samrøystes mot administrasjonen sitt forslag

Skrive av Kay-Ole Aven Ullebø
20.06.2022 09:35

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.