– Aggregat som sikrar naudstraum til institusjonar og liknande er noko vi har arbeidd med over mange år, og det ser vi no resultatet av, seier administrerande direktør Richard Cornell.

Sal av straum­aggregat bidrog sterkt til at Østerbø Maskin også i 2020 leverte gode tal

Av May Britt Eide
14.07.2021 10:01

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.