Rettleiar ved NAV Hyllestad

 

Hyllestad kommune har ledig følgjande stilling for fast tilsetting:

 

-          Rettleiar ved NAV Hyllestad
        
 
Utlysingstekst og søknadsfrist finn du på www.hyllestad.kommune.no