Reidar Hjetland flankert av klinikkdirektør Trine Vingsnes og seksjonsleiar Kari Furevik (t.h.).

Reidar Hjetland (65) frå Høyanger er tildelt Kvalitetsprisen 2021

Av May Britt Eide
21.10.2021 17:46

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.