Lærebøker på nynorsk er ofte ikkje klare til skulestart, og dette får Noregs Mållag og leiar Peder Lofnes Hauge til å reagere.

Reagerer på forseinka nynorsk­lærebøker

Skrive av Kay-Ole Aven Ullebø
03.06.2022 11:30

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.