Etter ein inspeksjon av leikeapparat rundt om i kommunen, måtte blant anna huskestativet inne på området til dei aller minste i Hjetland barnehage fjernast grunna råte og manglar. (Foto:privat)

Reagerer på at leikeapparat i barnehage ikkje vert erstatta

Av Anne Lene Hansen
08.06.2021 10:05

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.