Hyllestad-ordførar Kjell Eide veit ikkje kvifor så mange i kommunen førehandsstemmer, men tykkjer likevel det er bra.

Over 400 har førehandsrøysta i Hyllestad

Av Kay-Ole Aven Ullebø
10.09.2021 12:28

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.