Osland Havbruk investerer 70 millionar i to nye semi-lukka merder

Av Kay-Ole Aven Ullebø
22.11.2021 17:40

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.