Sjølv om ekteparet Gerd Solfrid Eide (76) og Jens Ansgar Eide (81) frå Leirvik klarer seg bra, takka dei ja til Hyllestad kommune sitt tilbodet om førebyggande heimebesøk for å få råd og tips frå ergoterapeut Jim-Roar Wolff og heimesjukepleiar Lilian Hole.

Nytt tilbod til heimebuande eldre i Hyllestad. Gerd (76) og Jens (81) er blant dei som har takka ja

Av Anne Lene Hansen
25.11.2021 12:00

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.