Nye tilbod og tiltak gir håp for framtida


Oversikten over søkjartala for neste års vidaregåande opplæring vart publisert tidlegare denne månaden, og med 20 Vg1 søkjarar til Høyanger vidaregåande skule er det under halvparten av normalen. Rektor Torill Thorbjørnsen meiner at det er det låge talet på tiandeklassingar i kommunen som er hovudårsaka.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText