Ny teknologi og betre rutetilbod på Lavik - Oppedal i neste anbod


Ny teknologi vert teken i bruk, og rutetilbodet vert betre i Statens vegvesens anbod for E39-ferjestrekninga Lavik - Oppedal i åra 2026 - 2034.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText