Høyanger kommune vedtok i 2019 å setje i verk ei kartlegging av nosituasjonen innan tjenesteområdet helse- og omsorg, ei framskriving av framtidig behov og tiltak for korleis ein kunne arbeide for å møte dei framtidige behova. (Foto: Anne Lene Hansen)

Ny organisering av helse og omsorg

Av May Britt Eide
17.10.2021 09:45

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.