Hroar Holm Carlsen i Høyanger Høgre med interpellasjon til kommunestyret.

Ny giv og positive framtids­muligheter for Høyanger-samfunnet

Vi har all grunn til å glede oss over framgangen innenfor næringsutvikling i kommunen. Gjennom samarbeid, målrettet arbeid og mot til å satse, ser det lysere ut for Høyanger-samfunnet enn på flere tiår. Etter enstemmig vedtak i ekstraordinært kommunestyremøte 23. mai, ble restruktureringsplan for Høyanger industripark (Fundo) vedtatt. Dette var viktig og nødvendig for å gjøre industriparken i stand til å støtte opp under realisering av nye og spennende arbeidsplasser på Fundo. Personlig tror jeg det ikke lenger er tvil om at vi vil klare å skape et betydelig antall nye arbeidsplasser i løpet av få år. Det er all grunn til å være positive og optimistiske.

Samtidig registrerer vi at arbeidsledigheten går raskt nedover både i kommunen, regionen, fylket og landet, hvilket selvfølgelig er svært gledelig. Denne utviklingen understreker imidlertid det faktum at Høyanger kommune sitt neste satsningsområde må være å skaffe nok kompetent arbeidskraft til å fylle de nye stillingene. Vi er avhengig av at vår egen ungdom blir boende her, og vi er avhengig av å tiltrekke oss nye innbyggere. Da må vi gjøre det attraktivt å bli boende her og å flytte hit.

Under budsjettmøtet i fjor høst rettet Høyanger Høgre derfor søkelyset mot boligmarkedet som en svært viktig forutsetning for å gjøre Høyanger tettsted til et attraktivt sted. I Høyanger har vi stort sett bare gamle eneboliger med stort behov for oppgradering å tilby. Dette er noe de færreste unge i dag er interessert i, selv om prisene er særdeles lave. Trenden overalt er at ungdom ønsker å flytte rett inn i moderne og praktiske boenheter, og gjerne leiligheter som første bolig. Vi må ta inn over oss dette behovet og sørge for at vi får på plass tilbud som dekker behovet og bidrar til attraktivitet. 

Det er selvfølgelig ikke noe mål at kommunen skal være boligutbygger, men det påligger kommunen ansvaret for å tilrettelegge for at det kan etableres nye og moderne boliger. Da må vi også her tørre å satse, vi må tørre å forandre noe av det gamle, vi må tørre å tenke nytt, og vi må tørre å tenke på framtiden i stedet for å henge fast i fortiden. Det betyr blant annet at vi kanskje må sanere noen av de gamle boligene for å gjøre plass til nye og framtidsrettede boligkomplekser. Det er verd å huske tilbake på at Høyanger-samfunnet for 100 år siden gjorde kvantesprang fra et lite bondesamfunn til et moderne industrisamfunn nettopp fordi lokalbefolkningen turte å gi slipp på fortiden og det forutsigbare og satse på framtiden og det ukjente.

I kommunestyremøtet denne uka utfordres ordfører og kommuneadministrasjonen på hvordan de vil følge opp dette initiativet, gjennom både planarbeid og kontakt med potensielle boligutbyggere.

Hroar Holm Carlsen,
Høyanger Høgre