Agnethe Selvær er klar til å ta over driftsansvaret ved Malena Kafé, som på kort tid har blitt ein populær møteplass i Vadheim.

No overtek Agnethe kafédrifta

Av May Britt Eide
14.03.2021 19:24

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.