Morten Rørvik skal leie arbeidsgruppa som er sett ned i samband med reetableringa av Høyanger Næringsforum.

Morten skal leie arbeidet med å reetablere næringsforumet

Av May Britt Eide
06.10.2021 14:46

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.