Hjetland Industripark, eigarselskapet til Høyanger Næringspark, har fått eit tilbod frå Innovasjon Norge om restrukturering av uteståande lån.

Må restrukturere økonomien i Høyanger Industripark

Skrive av Kay-Ole Aven Ullebø
19.05.2022 09:45

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.