Lærar - vikariat

LEDIG STILLING I HØYANGER KOMMUNE:

Lærar – vikariat (2. gongs utlysing) 

Høyanger skule har 100 % stilling ledig frå snarast t.o.m. 31.07.22. 

Kontaktperson: rektor Gro Hommedal på tlf. 907 35 450 eller kommunalsjef oppvekst Stig Engen på tlf. 992 19 366. 

 

Fullstendig utlysingstekst og elektronisk  søknad på hoyanger.kommune.no

Søknadsfrist: 23. januar 2022