Kyrkjeverje

Den Norske kyrkja

Høyanger kyrkjelege fellesråd

KYRKJEVERJE 

100% fast stilling i Høyanger 

Søknadsfrist 1. juni 2022 

Fullstendig utlysingstekst finn du på kirkejobb.no