Verka i Sogn leverervalseblokker inn i systemet, hovudsakleg til dei i Tyskland. 
(Pressefoto)

Krev garantiar for at leveransane frå verka i Sogn vert oppretthaldne

Av May Britt Eide
07.03.2021 08:47

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.