Koordinator


LEDIG STILLING I HØYANGER KOMMUNE:

Koordinator 

Integreringstenesta har ansvar for å busette og etablere nykomne flyktningar og deira familiar i Høyanger kommune, samt koordinere innsatsen rundt flyktningar i introduksjonsprogrammet. Det er ledig 100 % stilling som koordinator frå snarast. 

Kontaktperson:

leiar for integreringstenesta Ingrid Sviggum Håre på tlf 46 88 28 10 

Fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknad på 

www.hoyanger.kommune.no 

 

Søknadsfrist: 05. februar 2023