Konsulent digitalisering og utvikling

Skrevet av Annonse
15.07.2021 09:07

Vi har ledig 100% fast stilling.

Høyanger kommune har som mål å jobbe smartare og utnytte alle IKT- verktøy optimalt. Vi skal ha digitale tenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige for både tilsette og innbyggarar. Du vil bl.a. arbeide med digitaliseringsprosjekt i heile kommunen, intern opplæring, arbeid med publiseringsløysingar, innkjøp/oppsett av IKT utstyr og telefoni.  

 

Vi søkjer deg som har utdanning på bachelor- nivå eller høgare, fortrinnsvis innan IKT. Lang og relevant praksis kan kompensere for manglande utdanning.

Kontaktperson: personalsjef Arnvid Hovland tlf 99 20 64 57 

Søknadsfrist: 8. august 2021 

For fullstendig utlysning og elektronisk søknad på www.hoyanger.kommune.no