Til Ytre Sogn fortel hyllestadordførar Kjell Eide at det er ein naturleg del av prosessen at Flage som assisterande kommunedirektør tek rolla som konstituert kommunedirektør fram til ein ny er på plass.

Gjermund Flage konstituert kommunedirektør frå 1. juni

Skrive av Anne Lene Hansen
13.05.2022 10:00

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.