Levande markørar gjorde øvinga meir realistisk. Her blir ulykkesbilen dradd i to, for å få ut den skadde.

Klypte bil i to, med levande markør

Av Kay-Ole Aven Ullebø
20.09.2021 10:15

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.