Skipingsmøtet finn stad i lokala til Høyanger Industripark - i det såkalla Fundobygget - 19. januar.

Klart for skipingsmøte

Skrive av May Britt Eide
25.12.2021 11:00

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.