Sjølv om Håkon Osland (78, biletete) er glad i alle rosesortane,, er Raud Korsar favoritten. Den er å finne langs heile oppkøyrsla til huset hans på Osland, på Høyanger sørside. (Foto: May Britt Eide)

Håkon har 250 rosesortar i hagen sin

Av May Britt Eide
18.07.2021 10:00

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.