I sommar anslo ein at ein ville ligge omlag 47 millionar under budsjetterte kraftinntekter i Høyanger kommune i 2021. No kan dei tala bli endå høgare.

Kan tape 50 prosent meir enn først antatt

Skrive av Kay-Ole Aven Ullebø
16.09.2022 14:46

Høyanger kommune har tapt store pengar på dei enorme prisforskjellane i landet, og førre månad budsjetterte dei med eit tap på 47,1 millionar. Men sommaren har gjort situasjonen endå verre.

For når økonomisjef i Høyanger, Kristian Ølmheim, telte opp på det første kommunestyremøtet etter sommarferien kunne ein stryke dei tidlegare utrekningane, der ein såg føre seg eit tap på nesten 50 millionar samanlikna med budsjett.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText