Dei ni tomtene på nedre Hovland blir no lagt enkeltvis ut for sal av Høyanger kommune.

Ingen ny opsjon - no legg kommunen tomtene ut for sal

Skrive av Kay-Ole Aven Ullebø
09.07.2021 13:00

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.