Helse og omsorgsleiar i Hyllestad Trine Engebø ser føre seg at dei må tilsette to eller tre legar for å løyse den nye modellen, og målet er at dei skal vere på plass hausten 2023.

Hyllestad ser på nye løysingar for legeordninga i kommunen

Skrive av Kjartan Gunnarskog
09.09.2022 10:21

I fjor forsøkte Hyllestad å skaffe legar til kommunen ved å tilby søkjarane ein form for  nordsjøturnus. Dei fekk då inn mange søknadar, men ingen takka ja til tilbodet. No prøvar dei seg att med same turnusordning, men med nokre justeringar på timar og arbeidsmengd.

Hyllestad kommune har i fleire år vore på leit etter ein ny lege som kan jobbe i fastlegeordninga i kommunen, men utan hell. Dette har ført til at kommunen har måtte nytte seg av eit vikarbyrå for å dekke bemanningsbehovet i kommunen.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText