– Målet er  å iverksetje tiltak som kan bidra til å løfte lønsemda for forretningsområdet til eit forsvarlag nivå, seier Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro, til Ytre Sogn.

Hydro har framleis ikkje konkludert

Av May Britt Eide
23.02.2021 11:23

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.