– Årdal har mange av dei same utfordringane som oss, både når det gjeld arbeidsplassar og folketalsnedgang, sa Høyanger-ordførar Petter Sortland (f.v.) før Hilmar Høl og Astrid Øvstetun fprtalde om Årdal og det nye tilflyttarkontoret i kommunen deira.

Høyanger vil lære av Årdal

Av May Britt Eide
05.06.2021 12:36

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.