Høyanger Campus


Høyanger har vært og er et unikt sted å bo, med gode tilbud innenfor omsorg, kultur og næringsliv. Mange er sikkert utålmodige og føler at ingenting skjer. 

Dette er prosesser som dessverre ofte tar tid kanskje grunnet byråkrati, politikk og/eller lover/regler. Mange jobber mye med dette, la oss derfor fremsnakke de og gi de den støtten de trenger.

Det undertegnede savner er en real satsning på markedsføring og synliggjøring av tilbudene som finnes i Høyanger. Her er det etter min mening et stort forbedringspotensiale. Ønsker vi å øke bosetningen i kommunen er det i dag ikke nok bare å kunne tilby en jobb, men også vise at vi har trivsel og omsorgstilbud til både familier og enslige.  

Siden åpningen av det nye Spenst Høyanger i begynnelsen av januar har undertegnede vært en flittig bruker av tilbudet. Det er gledelig å se alle, både unge og eldre som nå har tatt i bruk dette helsefrembringende tilbudet. Det er et flott treningssenter som fungerer både fysisk og sosialt under ledelse av flinke Marita. Dette er å anbefale for alle uansett alder, helse og/eller fysisk form.

I tillegg til å gi initiativtagerne av treningssenteret all mulig honnør, ønsker jeg også og komme med forslag til å samordne alle aktivitetene i området som har basis og funksjonelle relasjoner til helse og behandling.

Det har kommet meg for øret at det planlegges en oppgradering av uteanleggene. Tenker da at kanskje kan hele området omdøpes til «Høyanger Campus». Jeg tror mange ikke er bevist nok på at det i umiddelbar nærhet ligger en barne- og ungdomsskole, videregående, Valhall, tannklinikk og en campingplass med mulighet til oppgradering som på denne måten kunne bli mer attraktiv. I tillegg kan også Høyanger akupunktur og fysioterapiklinikken vurdere å flytte til samme området. 

Selve «Høyanger Campus», ville inneholde to fotballbaner, en idrettshall, en svømmehall, et treningssenter, en Tuftepark, en sandvollyballbane, og i sentrum står Tell Teigen monumentet, selve symbolet for mot, spenst og styrke av en av Høyanger sine store sønner.

I umiddelbar nærhet ligger det også en gangvei langs elva med tur og fiskemuligheter for interesserte. Tror en skal leite lenge etter tilsvarende område (campus), som er så oversiktlig og lett tilgjengelig som dette området.

Jeg tror at dette kan bidra til småskala turisme som vil kunne komme Høyanger til gode, under forutsetning av at det blir markedsført både nasjonalt og lokalt med formål å gjøre seg attraktiv for turisme, besøkende og innflyttere, og ellers internt i kommunen. 

Håper at Høyanger kommune, HNU og idrettslaget kan gå i sammen og bruke muligheten, som en del av porteføljen, som vil gi synergier innenfor satsing på industri og turisme i Høyanger kommune.
Ha en fin vår og sommer.