Frode Merkesvik (biletet) og Høyanger Ap signaliserer allereie no at dei vil setje av budsjettmidlar i 2022-budsjettet til forprosjekt om nye, sentrumsnære bustader for personar med særskilte bubehov.

Høyanger Ap vil byggje nye PU-bustader i sentrum

Av May Britt Eide
25.10.2021 16:00

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.