– Etter ein førespurnad valde vi å starte opp med ettermiddagste på hotellet, men har laga vår eigen variant, fortel Lynn-Malin Bergstrøm Fossheim (t.v) og Siw Høyvik Øren. Her saman med kokken Jovan Pavich.

Hotellet byr no på erkebritisk tradisjon

Av Anne Lene Hansen
21.02.2021 09:49

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.