Dei høge straumprisane er frustrerande for forbrukarane, men for kraftkommunen Høyanger er det gode nyheiter for kommunekassa.

Høge straum­prisar skapar frustrasjon – men for kommunen er det godt nytt

Skrive av Kay-Ole Aven Ullebø
08.12.2021 09:48

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.