– No forventar eg svar frå eigarane om kva planar dei ar for hotellet. Det trur eg ogå at mange andre i Høyanger gjer, utifrå responsen som har vore, seier Hege Rusti om det ope brevet ho skreiv til dei tre, som overtok hotellet for snart to år sidan.

Ho vil ha svar på kva som 
skjer med hotellet

Av May Britt Eide
18.03.2021 21:22

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.