HNU og næringsutvikling

Skrevet av Hroar Holm Carlsen (ommunestyrepresentant Høgre)
08.01.2021 19:10 - OPPDATERT 23.01.2021 20:39

YTRINGAR: "Personlig er jeg sikker på at 2021 blir et positivt vendepunkt i næringsutviklingsarbeidet i Høyanger" skriv Hroar Holm Carlsen (H) i innlegget sitt. .

I Ytre Sogn 05.01.2021 kritiserer Raudt ved Einar Rysjedal kommunestyret for at budsjettet til HNU ble økt fra 3 til 3,5 mill. kroner. Undertegnede vil på sin side rose kommunestyret for vedtaket, og takke Arbeiderpartiet for at de sammen med Høgre sikret flertall for dette.

Høyanger er inne i en negativ utviklingsspiral med vedvarende fraflytting, nedgang i antall arbeidsplasser og generelt mye negativitet. Å snu denne utviklingen må utvilsomt være jobb nummer 1 for de folkevalgte i Høyanger kommune. Det må jobbes på mange plan for å skape optimisme og positivitet, men noe av det aller viktigste er selvfølgelig å sørge for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i det private næringsliv.
HNU er kommunen sitt viktigste verktøy i dette arbeidet. Dersom etablering av nye bedrifter og flere arbeidsplasser er vår viktigste jobb, må vi selvfølgelig også satse der. Økte rammer til HNU og opprettelse av prosjektstilling for å fylle industriparkene med aktivitet er meget positive bidrag. I tillegg ble det i høst valgt nytt styre i HNU, og ny næringssjef er forhåpentligvis snart på plass etter at Terje Søreide før jul annonserte sin avgang. I sum gir dette unik sjanse til å revitalisere og styrke næringsutviklingsarbeidet i Høyanger.

Personlig er jeg sikker på at 2021 blir et positivt vendepunkt i næringsutviklingsarbeidet i Høyanger. Jeg ser lysere på framtiden for Høyanger enn på lenge, men vi må være på ballen, gripe de mulighetene som kommer, og være åpne og positive til endringer.