Helsesjukepleiar

Skrevet av Annonse
15.07.2021 09:12

Helsesjukepleiar


100% stilling ved helsetasjonen i Høyanger – vikariat frå snarast og i eitt år. Tenesta har utekontor Lavik/Sørsida og den som vert tilsett må påregne arbeid også ved desse kontora.

Kontaktperson: leiande helsesjukepleiar Elisabeth Sæbø på tlf 992 19 314

Søknadsfrist: 8. august 2021 

For fullstendig utlysning og elektronisk søknad på www.hoyanger.kommune.no