Helsefagarbeidar

Høyanger kommune har ledig stilling som:

Helsefagarbeidar 

100% fast stillingar ved open omsorg Lavik frå august 2022. Inntil 15% av stillinga kan ligge i timebank. Arbeidstid turnus med arbeid 3. kvar helg. 


Kontaktperson: einingsleiar open omsorg Lavik Alice Hanevik tlf 992 19 324

For fullstendig utlysning og elektronisk søknad på www.hoyanger.kommune.no 

 

Søknadsfrist: 22. mai 2022