Brannførebyggjar (feiar)

 

Høyanger kommune har ledig stilling som:

Brannførebyggjar (feiar)

100% fast stilling som brannførebyggjar (feiar) ved tenesteeining kommunalteknisk drift. 

For nærare opplysningar ta kontakt med leiar for drift og vedlikehald Olav Nordgulen på tlf. 992 06 416 eller konstituert brannsjef Jarle Gjermundstad på tlf 992 19 394. 

For fullstendig utlysning og elektronisk søknad på 

www.hoyanger.kommune.no 

Søknadsfrist: 22. mai 2022