- Alternativa til tilrådinga som ligg føre ville anten bli kostbare og eller lite tenelege løysingar, seier Arve Varden.

Held fast på tilråding om ambulanseplan. Vil oppretthalde ambulansen i Lavik

Av May Britt Eide
19.11.2021 12:55

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.