lipesteinen er nyttig for å få ljåen skarp, slik omvisarane Tone Unneland og Erna Osland syner.

Fiskarbonde­muséet på Byrknes, der innbyggarane har levandegjort historia på dugnad

Av Sissel Tove Litzheim
04.09.2021 09:00

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.