Ytring frå Jonny Litsheim.

Gulehuset i Lavik: –⁠ Skulle ikke tro var mulig


Gulehuset i Lavik

Beboerne i «gulehuset» i Lavik blir kastet ut. 

En slik lesning i 2022 skulle en tro ikke var mulig. Flere lokalpolitikere har også reagert på at 2 av brukarene blir kastet ut og ber om skriftlig orientering om utkastelsen fra «gulehuset»

Måten dette fremkommer på viser en mangel på menneskerespekt, empati og sosiale antenner som burde være hinsides i en liten kommune. 

Slik undertegnede tolker Ytre Sogn er utvalg for helse og omsorg orientert, men ikke tilstrekkelig, og krev derfor en skriftlig orientering om hva som er gjort.

Dette forteller meg at informasjonsflyten mellom etater og avdelinger er på et lavnivå, eller er det hele styrt av enveiskjøring fra enkelt personer/ etater/tjenesteområder???

Unnskyldningen om at det er arbeidstilsynet med tilhørende krav holder ikke mål, da dette er en både patetisk og feig måte å fraskrive seg sitt ansvar for fremgangsmåten i prosessen.

Min sympati går til beboerne med sine respektive familier som til dagen står på for sine egne, og i tillegg må møte store utfordringer fra et kommunebyråkrati og/eller tjenesteområde. 

Beboerne med familie sakner informasjon noe som har vært mangelvare helt fra starten. Når Ytre Sogn etterlyser info fra sosialsjefen blir de videresendt til Kommunedirektøren som ikke har deltatt i noen av møtene med de pårørende.

Med all respekt bør de nå få en forklaring, hva er sagt, hvem har sagt, i tillegg til en uforbeholden unnskyldning fra beslutningstakerne i saken. Ingen ting er mer opprørende en at de svakeste i samfunnet skal være skadelidende grunnet dårlige prosesser. 

I lys av ovennevnte er det riktig av kommunedirektøren å ta en gjennomgang av organisasjonen, arbeidsformen og informasjonsflyten på tvers av avdelingen og /eller tjenesteområdene.

Han sier også at han er opptatt av å ta vare på de som treng oss mest. Noe som etter min mening har vært fraværende i ovennevnte prosess. Håper at organisasjonsendringen vil føre til en bedre informasjon og samarbeidsstruktur mellom kommune, kunder og brukere.

Avslutningsvis vil jeg også påpeke at lesningen av saken i Ytre Sogn fredag ikke ble noe lystigere, grunnet forvirrende og dårlig journalistikk. 

All støtte og sympati til Eli Hovland som er klar på at dottera ikke blir kastet ut av gulebygget. Ønsker ho og de andre beboerne med familie lykke til.

Håper dere får en fredfull Jul.

Av Jonny Litsheim