– Saka gjeld eigentleg korleis vi tek vare på og bruker viktige kulturminne frå vår eiga nære forhistorie, seier Per Morten Ekerhovd, fylkesdirektør for kultur, idrett og inkludering i Vestland, til Ytre Sogn. (Foto: Arvid Fimreite)

Fylkesdirektøren om trappene: – Bør unngå at liknande skjer i Høyanger, som i Ålvik og Tyssedal

Av May Britt Eide
06.04.2021 11:08

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.