Torbjørn Vereide feirar - høvande nok -  forslaget om halvering av ferjeprisar. med svele

Fleirtal for å halvere ferjeprisane

Av May Britt Eide
23.02.2021 10:01

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.