FERIEVIKARAR HELSE OG OMSORG 2023


 

FERIEVIKARAR HELSE OG OMSORG 2023 

Vi treng ferievikarar innan tenesteområdet helse og omsorg.

Vi har ledige ferievikariat ved desse einingane: 

• Institusjonstenesta (Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim) • Open omsorg (Høyanger, Lavik og Sørsida)
• PU- tenesta Høyanger og Lavik
• Sentralkjøkkenet 

Vi treng vikarar i tidsrommet medio juni til medio august med hovud- vekt på juli månad. Søkjarar som har vore i ferievikariat tidlegare, og som kan arbeide minimum 6 veker samanhengande vil verte priori- terte. Det er difor viktig at du opplyser om dette i søknaden. 

Siste søknadsfrist er 28.02.23 men vi tilsett fortløpande. 

Fullstendig utlysning og elektronisk søknad på 

www.hoyanger.kommune.no