– Arbeidslivfag gjer at vi får prøve oss ute i praksis på ulike arbeidsplassar i tettstaden, noko vi tykkjer er utruleg kjekt, seier 9.klassingane (f.v.) Jarl Ivar Mjånes, Mathilde Gjersvoll, Margit Marifjæren, Patrik Steinholm Amundrud saman med faglærar Morten Torvund.

Elevane får prøve seg i arbeidslivet

Av Anne Lene Hansen
22.11.2021 09:35

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.