Eitt-åring døydde i akeulykke

Ein gut på nesten to år døydde torsdag 2. mars etter å ha vore i ei akeulykke like før klokka 16 i Stordalen i Høyanger kommune.


Guten vart henta av luftambulanse og vart floge til Haukeland sjukehus der han seinare på kvelden vart erklært død.

– Vi i politiet fekk melding om ulykka torsdag kveld. Vi ønskjer ikkje å gå ut med hendelsesforløpet, men har gjennomført åstadsundersøkingar og jobbar no med å finne ut kva som skjedde.Det fortel straffesaksansvarleg i Sogn og Fjordane i Vest politidistrikt, Askel Rødland.

Det var folk til stades da ulykka skjedde.

– Det var folk i umiddelbar nærleik som kom raskt til for å hjelpe guten, men det skulle dessverre vise seg at livet ikkje stod til å redde.

Familien til guten er ikkje heimehøyrande i Høyanger kommune.