Ferjebruene i Lavik (biletet) og Oppedal er blant dei som vert inspiserte i løpet av sommaren.

Denne brua er blant dei 100 som no skal inspiserast

Av May Britt Eide
02.04.2021 09:00

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.