Compilo og teknisk sjef Gaute Haugen har flytta inn i nye kontorlokale i Høyanger Næringspark.

Compilo er siste inn i Høyanger Næringspark

Av Kay-Ole Aven Ullebø
20.10.2021 09:22

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.