Cathrine Kristansen Heggø startar no opp Heggø Aktiv. Ho ser føre seg at naturstien i Høyanger kan bli ein viktig stad for behandling og førebygging av livsstilssjukdommar.

Cathrine startar eiga bedrift berre ei veke etter at ho vart ferdig utdanna

Av Kay-Ole Aven Ullebø
23.12.2021 10:13

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.